مدارک لازم برای تشکیل پرونده مالیاتی

 مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده و ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقوقی :

 

۱- تکمیل دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی (از حوزه مالیاتی محل دریافت نمایید).

 

۲- اصل و کپی آگهی تأسیس در روزنامه رسمی کشور.

 

۳- اصل و کپی اساسنامه (سال مالی شرکت مشخص گردد).

 

4- اصل و کپی شرکت نامه و اظهارنامه ثبت شرکت.

 

5- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران و صاحبان امضای مجاز.

 

6- گواهی امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی در دفترخانه اسناد رسمی.

 

7- اصل وکپی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی (در صورتیکه تغییراتی داشته باشد).

 

8- وکالت نامه یا معرفی نامه کتبی از طرف شرکت (چنانچه مدیرعامل حضور نداشته باشد).

 

9- اصل و کپی سند مالکیت محل قانونی شرکت (در صورتیکه ملک به نام شرکت باشد).

 

10- اصل و کپی قرارداد اجاره رسمی محل قانونی شرکت در سه نسخه (در صورت اجاری بودن ملک).

 

تذکر 1 : اجاره نامه حتما بایستی در دفاتر املاک تنظیم شده و دارای کد رهگیری اینترنتی و هولوگرام سریال دار باشد یا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد (اجاره نامه به صورت دستی و غیر رسمی مورد قبول نمی باشد).

 

تذکر 2 : مستاجر صراحتا شرکت باشد (مستاجر مدیرعامل شرکت قابل قبول نمی باشد)

 

تذکر 3 : چنانچه محل قانونی شرکت محل سکونت مدیرعامل بوده و شرکت به صورت خانوادگی تاسیس شده باشد نیز باید اجاره نامه به نام شرکت تنظیم گردد. (فرض تفکیک شخصیت حسابداری).

 

تذکر 4 : در صورت تنظیم اجاره نامه در دفاتر املاک، کارت بنگاه معاملات ملکی مربوطه ضمیمه اجاره نامه گردد.

 

 

با ما تماس بگیرید

 

تعداد بازدید: ۲۳۵۹